Al teu costat

Vols fer-te'n soci?

Persones físiquesPersones jurídiquesInformació d'interèsCodicions úniques

Utilitat

Implicats en aquelles petites preocupacions més quotidianes

petits i grans propietaris

Tots comparteixen les mateixes preocupacions i objectius

Assessorament

Serveis d’assessorament que facilitin el desenvolupament de la seva activitat

Associació de Propietaris de Béns Immobles

L’APBI neix amb un objectiu principal: trobar solucions als problemes amb els que es troben els propietaris de bens immobles en arrendament.

Per aquest motiu des de l’Associació es promouran iniciatives
destinades a aconseguir unes relacions entre l’arrendador i l’arrendatari,
que siguin justes, equitatives, flexibles, clares, estables i fiables.

 • Compromís

  Representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos comuns dels seus membres.

 • Integració

  Promoure una major concentració, coordinació i integració dels interessos dels propietaris de bens immobles destinats a arrendament.

 • Interlocutor

  Constituir-nos com un interlocutor valuós i de referència enfront la resta d’actors implicats en el nostre sector (Govern, Comuns, altres associacions…).

 • Marc Legal

  Promoure iniciatives destinades a aconseguir un marc legal que estableixi unes relacions arrendador – arrendatari justes, equitatives, flexibles, clares, estables i fiables.

Vols més informació?

Negociació directa propietari -inquilí com a solució

L’APBI proposa que la millor manera de fer front a la crisi actual és que propietaris i inquilins negociïn solucions individualitzades que responguin a la realitat de cadascun dels casos particulars.

Problema del mercat andorrà: La manca d’oferta

La manca d’oferta de pisos en lloguer només es ressoldrà incentivant al s propietaris a promoure pisos en lloguer. LA situació actual és conseqüència de mesures de Governs anteriors, que en perjudicar als propietaris van desincentivar el promoure els pisos que ara ens falten.

El perfil d’inversor patrimonialista no especulador és el que necessita el nostre país i cal regular donant estabilitat al sector si no volem incentivar l’especulació a curt termini.

Informe de l’ONU sobre el mercat de l’habitatge

L’APBI defensa que allà on l’oferta privada pugui satisfer la demanda, l’administració ha de regular de manera eficient per a que això sigui possible. Intervenir directament al mercat només s’hauria de fer en el cas de sector més vulnerables, on l’oferta privada no hi pot arribar.

D’altra banda, si el problema actual és de manca d’oferta, creu que és un error centrar el debat en regular els preus, ja que això no només no resoldrà el problema de fons, sinó que l’agreujarà en el futur, ja que els propietaris no estaran interessats en promoure noves vivendes de lloguer en un mercat intervingut.

© Copyright - APBI