Negociació directa propietari -inquilí com a solució

L’APBI proposa que la millor manera de fer front a la crisi actual és que propietaris i inquilins negociïn solucions individualitzades que responguin a la realitat de cadascun dels casos particulars.