Fes-t’en soci

  • Condicions d’admissió:
    • Persones físiques que siguin propietàries a Andorra, almenys, de dos habitatges o de dos locals de negoci destinats a arrendament, o bé, d’un terreny de superfície igual o superior a 1.000m2 també destinat a arrendament.
    • Persones jurídiques que estiguin legalment constituïdes al Principat i que tinguin per objecte social, entre d’altres, la promoció, gestió i/o explotació de béns immobles.
  • Quota anual: En funció de la superficie arrendada. Consulta’ns.