Associació de Propietaris de Béns Immobles

L’APBI neix amb un objectiu principal: trobar solucions als problemes amb els que es troben els propietaris de bens immobles en arrendament. Per aquest motiu des de l’Associació es promouran iniciatives destinades a aconseguir unes relacions entre l’arrendador i l’arrendatari, que siguin justes, equitatives, flexibles, clares, estables i fiables.

La mateixa Associació vol constituir-se també com un interlocutor vàlid i de referència davant la resta d’Institucions implicades, ja sigui Govern, Comuns o altres associacions amb objectius i preocupacions comuns .

A més vol oferir a tots els seus membres serveis d’assessorament que facilitin el desenvolupament de la seva activitat.

L’APBI està integrada per representants de totes les parròquies i aplega petits i grans propietaris, ja que parteix del convenciment que tots comparteixen les mateixes preocupacions i objectius.

L’associació vol esdevenir una eina útil per als seus membres i a banda de perseguir grans objectius a més llarg termini, desitja implicar-se en aquelles petites preocupacions més quotidianes que afecten el dia a dia de la seva activitat professional.

Resum d’objectius:

  • Representar, gestionar, defensar i fomentar els interessos comuns dels seus membres.
  • Promoure una major concentració, coordinació i integració dels interessos dels propietaris de bens immobles destinats a arrendament.
  • Constituir-nos com un interlocutor valuós i de referència enfront la resta d’actors implicats en el nostre sector (Govern, Comuns, altres associacions…).
  • Promoure iniciatives destinades a aconseguir un marc legal que estableixi unes relacions arrendador – arrendatari justes, equitatives, flexibles, clares, estables i fiables.
  • Oferir als membres serveis d’assessorament que facilitin el desenvolupament de la seva activitat econòmica en la mesura que es disposin dels mitjans suficients (jurídic, urbanístic, proveïdors, clients, estudis de mercat…).
  • Oferir als membres serveis que facilitin el desenvolupament de la seva activitat econòmica, en la mesura que es disposin dels mitjans suficients.
  • Organitzar jornades, seminaris i actes de divulgació sobre el sector immobiliari en general

Membres de la junta

Pascual Gracia

Pascual Gracia

President
Imma Ribes

Imma Ribes

Vicepresidenta
Alex Picart

Alex Picart

Secretari
Joan Babot

Joan Babot

Tresorer
Silvia Montané

Silvia Montané

Vocal
Meritxell Espot

Meritxell Espot

Vocal
Eva Palmitjavila

Eva Palmitjavila

Vocal
Mª Angels Marfany

Mª Angels Marfany

Vocal

Assessor legal

Joaquim Martinez Pifarre

Joaquim Martinez Pifarre

Assessor Legal

Telèfon: (+376) 868 286
Email: jmpadvocat@gmail.com

Secretaria Tècnica

Erica Armengol Soldevila

Erica Armengol Soldevila

Sigma Economistes

Telèfon: (+376) 867 800
Email: apbi@andorra.ad